Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Rektor, Senat, studenci
i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z ogromnym żalem przyjęli wiadomość o śmierci  

Tomasza Szopińskiego

Studenta III roku
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego naszej Uczelni.

 Panu prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi Szopińskiemu
Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
oraz całej Rodzinie i Bliskim Tomka
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 To nie tak miało być…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Tomasza Szopińskiego

 Studenta III roku kierunku lekarsko-dentystycznego
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Panu Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi Szopińskiemu

 wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Syna Tomasza 

składa

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Panu Profesorowi  

Kazimierzowi Szopińskiemu

Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim
i Współpracy z Zagranicą Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 oraz Jego Rodzinie

 wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach z powodu śmierci

Syna Tomasza

składają

Dziekan, Rada Naukowa oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
Ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pani mgr Urszuli Kobus

związanej z Działem Zamówień Publicznych naszej Uczelni od 2009 roku.

 Mężowi, Synowi i Bliskim
Pani Uli
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 Rektor, Senat, Kanclerz, Pracownicy administracji
oraz cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Dr n. med. Michała Szadowskiego

 Asystenta i Wykładowcy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rodzinie i Bliskim 

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjmuje wiadomość o śmierci

wybitnego radiologa, współtwórcy nowoczesnej rentgenodiagnostyki

prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Rajszysa

Dziekana II Wydziału Lekarskiego  w latach 1978 – 1981,
wieloletniego Kierownika Instytutu Radiologii.

 Żegnamy wybitnego Klinicystę, Naukowca, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł wybitny wkład w rozwój polskiej radiologii oraz w kształcenie kadr medycznych.

Odszedł Autor i Współautor ponad 120 prac naukowych,
kilkunastu rozdziałów w podręcznikach i skryptach,
Promotor rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,

 Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

Cześć Jego pamięci!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

Pana prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Rajszysa

Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1978-1981,
wieloletniego Członka Rady II Wydziału Lekarskiego.
Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród 
środowisk naukowych i studentów,
cenionego Klinicystę.

 Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Cześć Jego Pamięci!

Z wielkim żalem przyjęliśmy widomość o śmierci

Pana Andrzeja Pilicha

znakomitego artysty plastyka, z którego wiedzy
i umiejętności nasza Uczelnia wielokrotnie miała zaszczyt korzystać.

Pozostanie w naszej pamięci jako Profesjonalista, niezwykle oddany swojej pracy.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Rektor, Senat, Studenci
i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci

dr hab. n. med. Danuty Samolczyk-Wanyury

Związanej z naszą Uczelnią przez całe zawodowe życie.
Absolwentki Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego z 1973 roku.
Kierownika Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii w latach 2009-2015.

Pani Docent była odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,
Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

W osobie Pani Docent straciliśmy wybitnego naukowca,
nauczyciela akademickiego oraz życzliwą Koleżankę.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Rodzinie i Bliskim

przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback