Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z wielkim smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci Pani

mgr Hanny Opalinskiej

pracownika Sekcji Nauczania
Biura Obsługi Działalnosci Podstawowej naszej Uczelni

Pozostanie na zawsze w naszej pamieci...

Bliskim

składamy
wyrazy głebokiego współczucia

Rektor i Władze oraz kolezanki i koledzy
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med.
Edwarda Rużyłło

Wielkiej postaci polskiej medycyny,
Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy, wybitnego Naukowca,
Twórcy systemu kształcenia podyplomowego lekarzy w naszym kraju,
Autora podręczników i monografii,

jednego z najwybitniejszych Absolwentów naszego Uniwersytetu,
w latach 1946-1957 związanego z I Kliniką Chorób Wewnętrznych,
a następnie w latach 1958-1970
z II Kliniką Chorób Wewnętrznych Studium Doskonalenia Lekarzy
naszej Uczelni.

Polska medycyna straciła wspaniałego Człowieka.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Prof. Anny Radziwiłł

Wybitnego Pedagoga, Osoby wielce zasłużonej dla polskiej oświaty, Człowieka wielkiej skromności i serca.

Cześć Jej pamięci!

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy,
Zmarłą w dniu 4 lutego 2009 roku w Warszawie
naszą Koleżankę

Elżbietę Stolarczyk

Wieloletniego pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci,
jako człowiek obdarzony ogromną wiedzą,
optymizmem, pogodą ducha.
Dzieliła się z nami swoją mądrością i doświadczeniem.
Jej odejście głęboko nas poruszyło.

Dziekan, Rada I Wydziału Lekarskiego,
pracownicy Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego
koleżanki i koledzy
oraz studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med.
Mariana Śliwińskiego

Wybitnego chirurga, wychowawcy kilku pokoleń kardiochirurgów.

Cześć Jego pamięci!

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani

Prof.
Anny Radziwiłł

Wybitnego Pedagoga, Osoby wielce zasłużonej dla polskiej oświaty,

Człowieka wielkiej skromności i serca.

Cześć Jej pamięci!

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr n. med.
Eugenii Ireny Szymańskiej-Jachimczak

związanej z naszą Uczelnią w latach 1952 – 1979,
początkowo z Katedrą Dentystyki Zachowawczej,
a następnie z Polikliniką Stomatologii Dziecięcej,
Wychowawcy wielu pokoleń stomatologów.

Cześć Jej pamięci!

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Z głębokim smutkiem żegnamy
zmarłą 28 maja 2009 roku w Warszawie naszą Koleżnkę

Beatę Drozdowicz-Gawron

Wieloletniego pracownika Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej
i Klinicznej WUM. Zachowamy na trwałe w pamięci obraz Wspaniałego
i Szlachetnego Człowieka, pełna radości życia, niezwykle przyjaznego
dla studentów i wszystkich kolegów.
Pomimo ciężkiej choroby zawsze uśmiechnięta,pogodna, wyrozumiała, cierpliwa.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Kierownik oraz Koleżanki i Koledzy
z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego dnia 4 maja 2009 roku

Prof. dr n. med.
Włodzimierza Bicza

twórcę i wieloletniego Kierownika Zakładu Metabolizmu Leków,
zasłużonego dydaktyka i naukowca Wydziału Farmaceutycznego.
Pełni smutku żegnamy naszego Nauczyciela.
Zachowamy na trwale w pamięci obraz Człowieka
o szlachetnym sercu i wielkim umyśle,
niezwykle przyjaznego dla studentów i wszystkich pracowników
Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej.

Kierownik i Pracownicy
Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej WUM

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med.
Włodzimierza Bicza

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Twórcę i wieloletniego Kierownika Zakładu Metabolizmu Leków Instytutu Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego naszej Uczelni,

Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy i farmaceutów,
wielokrotnie wyróżnianego nagrodami naukowymi i dydaktycznymi.

Straciliśmy znakomitego Naukowca oraz wspaniałego Nauczyciela Akademickiego.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube