Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 lipca 2011 roku zmarła

dr n. farm. Danuta Szretter

Wieloletni i Zasłużony Nauczyciel Akademicki
Zakładu Farmacji Stosowanej

Społeczność akademicka poniosła niepowetowaną stratę,

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

składają

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy oraz studenci
Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Małgorzaty Palester-Chlebowczyk

Wieloletniego pracownika Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń
i Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie,
inicjatora i wieloletniego kierownika pracowni zaburzeń krzepnięcia krwi
i hemostazy działającej przy Klinice.

Odszedł od nas doświadczony Dydaktyk, Lekarz o wielkim autorytecie w swej dziedzinie,
Autor wielu publikacji.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.


Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 2011 roku zmarł

dr n. farm. Zdzisław Jan Furmańczyk

Wieloletni i zasłużony nauczyciel akademicki,
były Adiunkt Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy oraz studenci
Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 czerwca 2011 roku zmarł

Prof. dr hab. n. farm.
Wincenty Kwapiszewski

Wieloletni i Zasłużony Nauczyciel Akademicki,
były Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków
Wydziału Farmaceutycznego

Społeczność akademicka poniosła niepowetowaną stratę.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składają

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy oraz studenci
Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z żalem żegnamy zmarłego tragicznie w wieku 89 lat

dr. n. med. Jana Kazimierza Kwietniaka

wspaniałego Chirurga,
który na początku swojej drogi zawodowej związany był z naszą Kliniką.

Odszedł znakomity Klinicysta, Lekarz z powołania, dobry Człowiek.

Łączymy się w smutku z Synem

dr. med. Zbigniewem Kwietniakiem i całą Rodziną Zmarłego.

Kierownik i Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Drogiej Koleżance

dr Marcie Hreńczuk
Jej Rodzinie i Bliskim


składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża

koledzy i koleżanki
z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego
Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Z żalem rozstajemy się z

dr n. med. Elżbietą Mróz

naszą współpracownicą od kilku dziesiątków lat. Długoletnią adiunkt w Zakładzie Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej WUM, potrójnym specjalistą: z zakresu higieny (I stopień), medycyny społecznej (I stopień) i epidemiologii (II stopień). W latach 1970-tych obroniła pracę doktorską z zakresu ilościowej oceny stanu zdrowia („skali” zdrowia), którą przyczyniła się do wzbogacenia dorobku naukowego Zakładu, a dzięki zastosowaniu powyższej metody między innymi do oceny skutków zdrowotnych hałasu – zmiennej trudnej do wykrycia i oszacowania przy pomocy tradycyjnych metod badania.
Prawdziwym żywiołem jej zawodowej misji była jednak dydaktyka.
Świadczy o tym chociażby wielkość i różnorodność nauczanego audytorium
w zakresie epidemiologii i zdrowia publicznego.
Dobre wyniki w pracy dydaktycznej zawdzięczała zarówno szerokiej wiedzy w zakresie nauczanych przedmiotów, jak i łatwości nawiązywania kontaktów. Zalety te umożliwiły uzyskiwanie świetnych wyników dydaktycznych i przyczyniły się do Jej popularności w środowisku studenckim.

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Medycyny Społecznej

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

krzyż

Zdzisława Borosa

związanego z naszą Uczelnią przez ponad pół wieku – od roku 1946,
wspaniałego, niezwykłego Kierownika Dziekanatu Wydziału Lekarskiego
w latach 1971–1996, któremu poświęcił całe życie,
oddanego Przyjaciela pracowników i studentów Uczelni,

odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia,
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy,
Medalem za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie
oraz Medalem za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek wielkiego serca i skromności, niezwykle uprzejmy, sumienny, skrupulatny i życzliwy, darzony przez społeczność Uczelni szacunkiem i uznaniem.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

krzyż

Prof. dr hab. n. med.
Huberta Kwiecińskiego

Wybitnego profesora i specjalisty w zakresie neurologii.

Od początku swojej drogi zawodowej związanego
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym,
Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii I Wydziału Lekarskiego w latach 1990-2011.

Przez dwie kadencje Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neurologii,
Członka Zespołu Doradców Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1996-1997)

Wiceprezydenta European Society for Clinical Investigation (1986-1987),
Członka Executive Committee European Stroke Initiative (1998-2006),
Członka Congress Program Committee European Federation of Neurological Societies (od 2003),
Honorowego Członka Francuskiego Towarzystwa Neurologicznego (od 1997),
Członka Korespondenta American Neurological Association (od 2002),
Członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (od 1996).

Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy,
uhonorowanego wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Wielokrotnie wyróżnianego nagrodami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Ministra Zdrowia oraz międzynarodowych towarzystw naukowych.

Odszedł wybitny Naukowiec,
Autor wielu prac i publikacji naukowych i dydaktycznych,
Wspaniały Nauczyciel Akademicki, oddany nauczaniu i wychowaniu kadr medycznych,
Promotor wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
Przyjaciel Studentów.

Rodzinie i Bliskim
Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 28 lutego 2011 r.

dr. hab. n. przyrodniczych Jerzego Kopcia

specjalisty neurofizjologii klinicznej,
związanego z Akademią Medyczną w Warszawie w latach 1963-1992,
wieloletniego Adiunkta Kliniki Neurologicznej.

Żegnamy wspaniałego Naukowca i Nauczyciela akademickiego
uhonorowanego za pełną pasji pracę najwyższym odznaczeniem naszej uczelni – Medalem im. dr. Tytusa Chałubińskiego.

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube