Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z głębokim żalem żegnamydr Jolantę Pietrzak

specjalistę chorób wewnętrznych i endokrynologii
wieloletniego zastępcę Kierownika
III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala na Solcu.
Nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.
Doświadczonego teoretyka i klinicystę w zakresie chorób wewnętrznych
i endokrynologii, wieloletniego konsultanta Instytutu Kardiologii w Aninie.
Pomimo ciężkiej choroby do końca była aktywna zawodowo w pracy z chorymi
i pracy dydaktycznej ze studentami.
Zawsze uśmiechnięta, pogodna, wyrozumiała, cierpliwa.
Była oparciem dla całego zespołu Kliniki.

Z wielkim smutkiem pożegnamy Panią doktor

Jolantę Pietrzak

w dniu 19.05.2009 r. o godz. 11.00
podczas mszy św. w kościele p.w. św. Karola Boromeusza
na Starych Powązkach

Dziekan, Rada i cała społeczność
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmiercidr. hab. n. med. Jerzego Bohdana Karskiego

Adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stracilismy wybitnego specjaliste w dziedzinie promocji zdrowia,
cenionego nauczyciela akademickiego,
autora publikacji dotyczacych promocji zdrowia.

Czesc Jego pamieci!

Rodzinie Zmarłego

składamy
wyrazy głebokiego współczucia

Rektor, Senat i cała społecznosc akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przejęci głębokim smutkiem, oznajmiamy, że z grona Kadry
Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odszedł,

dr hab. n. med. Jerzy B. Karski

Był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu
od momentu powstania Zakładu w roku 2001. Wcześniej był chirurgiem pracującym w Polsce i następnie w Nigerii, gdzie jednocześnie był wykładowcą chirurgii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Jos. Po powrocie z kraju był przez wiele lat kierownikiem Zakładu Promocji Zdrowia w Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz współtwórcą idei promocji zdrowia w Polsce. Po utworzeniu w roku 1999 Kas Chorych został naczelnikiem Wydziału Promocji Zdrowia w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych. Wieloletni kierownik kursów z zakresu Promocji Zdrowia dla lekarzy podczas szkoleń w trakcie specjalizacji. Był koordynatorem projektu „Szpital Promujący Zdrowie” oraz przewodniczącym Zespołu Mierników Zdrowia.
Był pomysłodawcą Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Autor wielu publikacji z zakresu Promocji Zdrowia i Zdrowia Publicznego. Organizator wielu konferencji międzynarodowych i krajowych z zakresu Promocji Zdrowia i Zdrowia Publicznego. Promotor licznych prac magisterskich, ceniony nauczyciel akademicki.

Rodzinie zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Współpracownicy z Zakładu Zdrowia Publicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pożegnanie

Profesor Religa

13 marca 2009 roku na warszawskich Powązkach pożegnaliśmy Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Religę - ogromny Autorytet medyczny, wybitnego Naukowca, kardiochirurga i transplantologa światowego formatu, który w 1985 roku przeprowadził pierwsze w Polsce udane przeszczepienie serca, jednego z najwybitniejszych Absolwentów naszej Almae Matris, Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy, byłego Ministra Zdrowia, Kawalera i Członka Kapituły Orderu Orła Białego.

Polska medycyna straciła wielką Postać.

Cześć Jego pamięci!

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W imieniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w uroczystościach pogrzebowych Profesora Zbigniewa Religi uczestniczyli Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk oraz Kanclerz Małgorzata Kozłowska.

Mowa pogrzebowa JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
profesora Marka Krawczyka na Uroczystości pogrzebowej Profesora Zbigniewa Religi.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Doktora Honoris Causa
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr. hab. n. med.
Zbigniewa Religi


ogromnego Autorytetu medycznego,

wybitnego Naukowca,

kardiochirurga i transplantologa światowego formatu,
który w 1985 roku przeprowadził pierwsze w Polsce
udane przeszczepienie serca,

jednego z najwybitniejszych
Absolwentów naszej Almae Matris,

Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy,

byłego Ministra Zdrowia,

Kawalera i Członka Kapituły Orderu Orła Białego.

Polska medycyna straciła wielką Postać.

Cześć Jego pamięci!

Żonie Pana Profesora

Pani dr n. med. Annie Wajszczuk-Relidze

Adiunktowi w Katedrze i Zakładzie
Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
naszego Uniwersytetu

oraz

Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Marii Łyżwy-Praweckiej

Wieloletniego Pracownika naszej Uczelni
oraz Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej,
Specjalisty w zakresie patologii i zakażeń ciąży,
Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy i naukowców,
znakomitego Nauczyciela Akademickiego,
Autorki licznych publikacji naukowych w kraju i zagranicą,
Odznaczonej za pracę dydaktyczno-wychowawczą
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Cześć Jej pamięci!

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem żegnamy

dr Jolantę Pietrzak

specjalistę chorób wewnętrznych i endokrynologii
wieloletniego zastępcę Kierownika
III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala na Solcu.
Nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.
Doświadczonego teoretyka i klinicystę w zakresie chorób wewnętrznych
i endokrynologii, wieloletniego konsultanta Instytutu
Kardiologii w Aninie.
Pomimo ciężkiej choroby do końca była aktywna zawodowo w pracy z chorymi
i pracy dydaktycznej ze studentami.
Zawsze uśmiechnięta, pogodna, wyrozumiała, cierpliwa.
Była oparciem dla całego zespołu Kliniki.

Z wielkim smutkiem pożegnamy Panią doktor

Jolantę Pietrzak

w dniu 19.05.2009 r. o godzinie 11.00
podczas mszy św. w kościele p.w. św. Karola Boromeusza
na Starych Powązkach

Dziekan, Rada i cała Społeczność
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Lek. Jolanty Pietrzak

starszego wykładowcy w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
II Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni,
specjalisty chorób wewnętrznych z podspecjalizacją z endokrynologii.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. hab. n. med. Jerzego Bohdana Karskiego

Adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stracilismy wybitnego specjaliste w dziedzinie promocji zdrowia,
cenionego nauczyciela akademickiego,
autora publikacji dotyczacych promocji zdrowia.

Czesc Jego pamieci!


Rodzinie Zmarłego

składamy
wyrazy głebokiego współczucia

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przejęci głębokim smutkiem, oznajmiamy, że z grona Kadry
Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odszedł,

dr hab. n. med. Jerzy B. Karski

Był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu
od momentu powstania Zakładu w roku 2001. Wcześniej był chirurgiem pracującym w Polsce i następnie w Nigerii, gdzie jednocześnie był wykładowcą chirurgii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Jos. Po powrocie z kraju był przez wiele lat kierownikiem Zakładu Promocji Zdrowia w Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz współtwórcą idei promocji zdrowia w Polsce. Po utworzeniu w roku 1999 Kas Chorych został naczelnikiem Wydziału Promocji Zdrowia w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych. Wieloletni kierownik kursów z zakresu Promocji Zdrowia dla lekarzy podczas szkoleń w trakcie specjalizacji. Był koordynatorem projektu „Szpital Promujący Zdrowie” oraz przewodniczącym Zespołu Mierników Zdrowia.
Był pomysłodawcą Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Autor wielu publikacji z zakresu Promocji Zdrowia i Zdrowia Publicznego. Organizator wielu konferencji międzynarodowych i krajowych z zakresu Promocji Zdrowia i Zdrowia Publicznego. Promotor licznych prac magisterskich, ceniony nauczyciel akademicki.

Rodzinie zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Współpracownicy z Zakładu Zdrowia Publicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube