Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

mgr Elżbiety Zdrojewskiej

związanej z Działem Księgowości naszej Uczelni w latach 2006-2017,
odznaczonej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Nagrodami JM Rektora. 

Pozostanie w naszej pamięci jako dobra, życzliwa Osoba,
bardzo lubiana przez naszą uczelnianą Rodzinę. 

Bliskim Pani Eli przekazujemy słowa otuchy i wsparcia.

Rektor, Senat, Kanclerz, Kwestor,
Pracownicy administracji i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego Kolegi

Marka Wichrowskiego

Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii II Wydziału Lekarskiego w latach 2001-2011 

Abiit, non obiit… 

Kierownik i Zespół
Studium Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ze smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
dr. hab. n. med. Marka Wichrowskiego, prof. ndzw. WUM


Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii II Wydziału Lekarskiego  w latach 2001-2011

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii  
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 grudnia 2017 r. zmarł

prof. dr. hab. Marek Wichrowski

wieloletni pracownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej.
W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego filozofa, szanowanego i powszechnie lubianego wykładowcę akademickiego.

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

składają

Kierownik oraz pracownicy Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM.

Marku na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci jako życzliwy kolega, dobry i wyjątkowy człowiek.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w dniu 04.01.2018 roku o godzinie 11:00.

Rektor, Senat, studenci
i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z ogromnym żalem przyjęli wiadomość o śmierci  

Tomasza Szopińskiego

Studenta III roku
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego naszej Uczelni.

 Panu prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi Szopińskiemu
Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
oraz całej Rodzinie i Bliskim Tomka
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 To nie tak miało być…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Tomasza Szopińskiego

 Studenta III roku kierunku lekarsko-dentystycznego
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Panu Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi Szopińskiemu

 wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Syna Tomasza 

składa

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Panu Profesorowi  

Kazimierzowi Szopińskiemu

Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim
i Współpracy z Zagranicą Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 oraz Jego Rodzinie

 wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach z powodu śmierci

Syna Tomasza

składają

Dziekan, Rada Naukowa oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
Ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pani mgr Urszuli Kobus

związanej z Działem Zamówień Publicznych naszej Uczelni od 2009 roku.

 Mężowi, Synowi i Bliskim
Pani Uli
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 Rektor, Senat, Kanclerz, Pracownicy administracji
oraz cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Dr n. med. Michała Szadowskiego

 Asystenta i Wykładowcy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rodzinie i Bliskim 

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube