Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

W dniu 06 stycznia 2017 roku odeszła od nas po długiej i ciężkiej chorobie 

Prof. dr hab. n. farm. Danuta Zapolska-Downar 

Kierownik Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

W osobie Pani Profesor straciliśmy wybitnego naukowca,
nauczyciela akademickiego oraz życzliwą Koleżankę

 Msza św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 13 stycznia o godzinie 12
w Kościele p.w. Św. Tomasza Apostoła w Warszawie przy ulicy Dereniowej 12,
po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz w Pyrach przy ul. Farbiarskiej 30.

 Rodzinie Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia

 Współpracownicy z Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

W ubiegłym roku, 30 grudnia odeszła od nas

Pani Profesor Maria Danuta Roszkowska-Blaim

wieloletnia Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM
Przewodnicząca Komisji Bioetycznej WUM.

W pierwszą rocznicę tego smutnego wydarzenia - 
30 grudnia 2016 r.
o godz. 17.00 w Kościele Wizytek na Krakowskim Przedmieściu
 w Warszawie
zostanie odprawiona msza wspomnieniowa,
na którą serdecznie zapraszają przyjaciół współpracowników Pani Profesor

mąż, dzieci i wnuki.

W kościele przy wejściu zostanie wyłożona Księga Pamiątkowa poświęcona Pani Profesor.

Rektor, Senat, Studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci
w dniu 12 grudnia 2016 roku w wieku 92 lat

Wielkiego Pediatry, wspaniałego Człowieka

 Prof. dr hab. n. med. Marii Ochockiej,

Niezapomnianego, wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii i Pneumonologii w akademickim Szpitalu przy ul. Działdowskiej (1979-93),
Dyrektora Instytutu Pediatrii w latach 1979-1993,
Współtwórczyni polskiej hematologii i onkologii dziecięcej,
Twórczyni szkoły hematologii,
Promotora dziewięciu doktoratów i opiekuna dwóch habilitacji,
Redaktora i współautora pierwszego w Polsce
podręcznika z dziedziny hematologii pediatrycznej.

  Żegnamy Absolwentkę Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1952, która po studiach podjęła pracę w Uczelni i przez kolejne 64 lata była Członkiem naszej uczelnianej Rodziny.

 Pani Profesor w uznaniu wielkich zasług dla polskiej i światowej medycyny została Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
Członkiem American Society of Pediatric Hematology & Oncology,
International Society Paedriatric Oncology (SIOP),
Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii,
a także wielokrotnie była wyróżniana Nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora macierzystej Uczelni.

Odszedł Mistrz wielu pokoleń studentów medycyny,
Lekarz z powołania niosący pomoc najmniejszym pacjentom.

Pani Profesor, dziękujemy za wszystko, co uczyniła Pani dla naszej Uczelni,
na zawsze pozostanie Pani Profesor w naszej wdzięcznej pamięci.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się we wtorek, 20 grudnia 2016 roku o godzinie 11.30 w Kościele Garnizonowym na Bemowie przy ul. Kaliskiego 49.

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr  hab. n. med. Marii Ochockiej

wieloletniej Kierownik Katedry i Kliniki  Hematologii i Pneumonologii AM w Warszawie
 w latach 1979-1994

oraz Dyrektor Instytutu Pediatrii AM w Warszawie.

 Pani Profesor była znakomitym hematologiem, niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego u dzieci, jednym z twórców hematologii dziecięcej w Polsce.
Była przy tym bardzo oddanym lekarzem i wychowawcą pokoleń pediatrów i hematologów dziecięcych.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada i Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z żalem przyjęła wiadomość o śmierci

 Dr. hab. n. med. Marka Pastuszki

 Wieloletniego Adiunkta Katedry i Kliniki Neurochirurgii
I Wydziału Lekarskiego (1970-2001)
oraz Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
Wydziału Nauki o Zdrowiu (2002-2014),
Specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej i neurochirurgii,
Wspaniałego Nauczyciela akademickiego, Naukowca i Lekarza z powołania.

 Rodzinie i Bliskim Pana Doktora
składamy wyrazy współczucia i wsparcia.

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Janczewskiego

Dziekana I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni w latach 1987-1990,
Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii I Wydziału Lekarskiego w latach 1977-2003,
Absolwenta naszej Uczelni z roku 1958,
Wspaniałego Nauczyciela akademickiego i Naukowca,
Autora ponad 400 prac naukowych,
Członka Honorowego: Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi,
 Polskiego Towarzystwa Rynologicznego,
Członka Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum
oraz International Academy of Otorhinolaryngology.

 Pan Profesor był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie, Medalem za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego, Srebrnym Medalem im. Prof. Przemysława Pieniążka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów za działalność na rzecz społeczności otorynolaryngologów polskich.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy współczucia w wsparcia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 17 października o godzinie 13.00
na Cmentarzu Powązkowskim.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Janczewskiego

Dziekana I Wydziału Lekarskiego
 w latach 1987-1990

 Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii
I Wydziału Lekarskiego
w latach 1977-2003
Odszedł uznany specjalista w dziedzinie otolaryngologii, znakomity naukowiec, dydaktyk ceniony przez pokolenia studentów

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada i Społeczność Akademicka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka naszej Uczelni
z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci

Dr. n. med. Karola Purskiego

Wieloletniego Adiunkta
Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego,

znakomitego Nauczyciela Akademickiego,
Specjalisty II stopnia w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

Łączymy się myślami z Rodziną i Bliskimi Pana Doktora.

 

 

 

Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że w dniu 10 sierpnia 2016 r. odszedł

Śp.

Prof. dr hab. Bogdan Pruszyński 

Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w latach 1986-1990


Prorektor ds. Klinicznych Uczelni w latach 1984-1986
 Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej w latach 1992-2004
Dyrektor Instytutu Radiologii  w latach 1982-1987

Członek Honorowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Towarzystwa Radiologów Ameryki Północnej
i Rosyjskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Odznaczony  medalem im. B. Rajewskiego za wybitne zasługi dla rozwoju radiologii europejskiej.
Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odszedł od nas Wielki Człowiek, naukowiec 
i nauczyciel akademicki, wychowawca niezliczonej rzeszy studentów i lekarzy.

Śmierć Pana Rektora Prof. Bogdana Pruszyńskiego pogrąża w żałobie całą społeczność
akademicką naszej Uczelni.

 Żonie, całej pozostałej Rodzinie i Bliskim Pana Profesora  
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Głęboko poruszeni wiadomością o śmierci

Prof. dra hab. n. med. Bogdana Pruszyńskiego

  Rektora i Prorektora Akademii Medycznej w Warszawie
w latach 1984-1990

 Składamy wyrazy współczucia Małżonce, Rodzinie i Bliskim Zmarłego

 W osobie Profesora żegnamy wybitnego lekarza,
naukowca i dydaktyka
Członka Społeczności Akademickiej naszego Uniwersytetu

 Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
Rektor – Elekt
z zespołem Prorektorów - Elektów
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube